Insikt: Alla vinner på att skapa en digital miljö för hörselskadade

2019-10-18

Imorgon är det hörselskadades dag med syfte att skapa ett hörselsmart samhälle. Hörselproblem kan ha många olika orsaker, men vi vet att med ålder och livserfarenhet uppstår utmaningar till exempel har 29 procent av alla över 65 problem med hörseln. En grupp som ökar i takt med att vi lever allt längre. Den digitala utvecklingen rullar samtidigt på allt snabbare och det är tydligt att samhället är i stort behov av att hitta nya vägar för att inkludera alla även i det digitala samhället.

Sverige har kommit långt när det gäller inkludering och tillgänglighet för hörselskadade, även om det fortfarande finns mycket att göra. Men när det gäller digital inkludering för hörselskadade och seniorer halkar vi efter.

Det hjälpmedel som de flesta personer med nedsatt hörsel använder är hörapparaten. Stöd för hörapparat i mobiltelefoner är viktigt för hörselskadades möjligheter att använda mobiltelefoner. Med en så enkel teknik når vi långt när det gäller en åldersvänlig digital anpassning. Men än så länge är det ett fåtal leverantörer som inkluderar stöd för hörapparat i digital teknik och samhället ställer inga krav, trots att det är en enkel åtgärd för både en mer åldersvänlig och hörselsmart digital miljö, som skulle underlätta för många.

Lagkrav på hörselslingor i offentliga miljöer finns sedan många år tillbaka. Annars stängs hörselskadade ute från att delta i samhället på lika villkor. När får vi se liknande krav för inkludering i det digitala samhället?

Våra lagar, förordningar och riktlinjer ska leda till ett tillgängligt samhälle för alla. För att bidra och skapa en mer inkluderande åldersvänlig digital miljö måste vi ta utgångspunkt i det som redan görs, men även tänka utifrån perspektivet digital utveckling; hur kan ny teknik inkludera fler. Det har vi alla att tjäna på; samhället sparar kostnader när fler kan vara aktiva medborgare längre och äldres livskvalitet ökar när de får tillgång till digital teknik på lika villkor i samhället.

Carl-Johan Fredin, Sverigechef, Doro Care