Årsstämman 2017

2017-03-30

Doros ordinarie årsstämma 2017 äger rum torsdagen den 27 april klockan 14.00 på Scandic Anglais i Stockholm.

Tid och plats
Årsstämma hålls torsdag 27 april 2017 klockan 14.00 på Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 13.00 och registrering pågår till klockan 14.00 då dörrarna stängs.

Vem har rätt att delta?
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

– vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 21 april 2017
– anmäla sin avsikt att delta senast fredag den 21 april 2017

Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i stämman på distans.

Klicka här för att läsa mer och anmälan.