CareTech blir Doro Care

2016-01-20

Doro förvärvade CareTech 2015 och samlar nu hela sitt erbjudande av digitala och mobila trygghetslösningar under ett och samma namn – Doro Care. Som ett resultat av synergier mellan företagen lanseras det bärbara larmet i form av en armbandsklocka – Doro Secure® 480.

CareTech har varit ett dotterbolag till Doro AB sedan 2015 och erbjuder ett brett sortiment av säkra digitala trygghetslösningar för äldre och funktionshindrade. Förvärvet av CareTech innebar en komplettering och förstärkning av Doros verksamhet inom mobila trygghetslösningar. CareTech byter nu namn till Doro Care och ingår i Doros varumärkesplattform med ny logotyp och grafisk profil.

Doro Care kommer nu kunna erbjuda en rad mobila trygghetslarmslösningar både i och utanför hemmet under ett starkt varumärke. I den pågående internationella expansionen kommer Doro Care kunna dra fördel av Doros starka varumärke och marknadsledande position inom telekomlösningar för seniorer.

– Vi har inom både Doro och CareTech gedigen kunskap om och erfarenhet av äldres och funktionshindrades behov. Vi samlar nu detta erbjudande under ett gemensamt varumärke. Detta för att bredda vårt grepp och utbud till målgruppen och säkerställa att vi erbjuder rätt produkter som skapar en tryggare vardag för målgruppen. Det gemensamma varumärket stärker vår position på den nordiska såväl som den internationella marknaden, säger Jérôme Arnaud, VD på Doro AB.
0Doro_Secure_480_left
Det bärbara larmet Doro Secure® 480 är ett resultat av gemensam utveckling mellan bolagen. Det är en produkt som ser ut som en vanlig armbandsklocka men som även är en fullt fungerande mobiltelefon. Klockan erbjuder även GPS-spårning, trygghetszon (s.k. Geofencing) så att ett larm skickas om användaren rör sig utanför sitt normala område. Via en enkel knapptryckning kan användaren även komma i direkt kontakt med larmcentralen. Larmet kan anpassas efter användarens behov av säkerhet och kontakt med anhöriga. Doro Secure® 480 lanseras nu och kommer att säljas av Doro Care.

 
– Vi på Doro Care vill bidra till digitaliseringen av trygghetslösningar i Europa och erbjuda våra kunder den säkerhet och trygghet som både användarna och deras anhöriga behöver och efterfrågar. Nästa steg blir att skapa mobila lösningar som kan användas såväl i som utanför hemmet och att uppmuntra en aktiv livsstil. Doro Secure® 480 är ett steg i detta led. Vi strävar också efter att fördjupa information och på så sätt skräddarsy vår service, Ulf Lindsten, VD på Doro Care AB.

För mer information om Doro Care, se www.doro.se/care/

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef Doro AB
Telefon 046 280 50 05, e-post jerome.arnaud@doro.com

Ulf Lindsten, VD på Doro Care AB
Telefon 0733 11 72 89, e-post ulf.lindsten@doro.com

 

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori – telekom för seniorer – erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2014 uppgick nettoomsättningen till 1 277 miljoner kronor (135 miljoner euro). www.doro.com