Doro och Welbeing utökar sin närvaro i UK

2018-06-26

Doros senaste förvärv Welbeing i UK tar över Eden Housing Association (EHA). Welbeing och Doro stärker sin position i nordvästra England genom att ta över larm- och svarstjänsterna i Eden och Carlisle från och med den 26 juni. Genom förvärvet av EHA stärker Welbeing och därmed också Doro sin position som marknadsledande på telecare-tjänster på den största europeiska telecaremarknaden.

Läs hela artikeln »

Doro förvärvar Welbeing, ett UK baserat telecare företag

2018-05-31

Som ett led i att utöka och expandera sin telecare affär, stärka erbjudandet samt öka serviceintäkterna, förvärvar Doro idag företaget Welbeing med säte i Eastbourne, UK. Doro erlägger en köpeskilling om cirka 130 MSEK.

Läs hela artikeln »

Matz Johansson ny nordisk försäljningschef för Doro Care

2018-03-28

Doros ledning har utsett Matz Johansson till ny nordisk försäljningschef för affärsområdet Doro Care med tillträde den 1 mars 2018.

Läs hela artikeln »

Samtal om religion, politik och kultur när Doros podcast ”Vem vill vara junior?” sänds live på Seniormässan

2018-03-16

Sedan 2014 har Doro bjudit in en rad kända och okända seniorer till intressanta samtal i sin podcast ”Vem vill vara junior?” I år blir det liveinspelning när podden tar plats på Seniormässorna i Göteborg, Malmö och Stockholm. Säsongens gäster är riksdagsledamot Barbro Westerholm, skådespelare Marianne Mörck och kardinal Anders Arborelius.

Läs hela artikeln »