Tack för alla besök på FSS

2014-10-07

Vi ställde ut på Socialchefsdagarna i Göteborg 1-3 oktober. Ett stort tack till alla som besökte vår monter! Det är roligt att det finns ett så stort intresse för våra digitala trygghetslösningar.

Läs hela artikeln »

Alarmerande nyheter om bristande trygghet

2014-10-01

Enligt nyheter på ekot visar det sig finnas stora brister i kommunernas trygghetslarm för äldre.

Läs hela artikeln »

Besök oss på Socialchefsdagarna

2014-09-29

1-3 oktober 2014 ställer vi ut på Socialchefsdagarna i Göteborg. Besök oss i monter 55.

Läs hela artikeln »

Kunddagar i Borås 10-11 september

2014-08-19

CareTech anordnade kunddagar i Borås 10-11:e september. Ett 40-tal deltagare samlades för att lyssna på föreläsare, ta del av information om både CareTech och det pågående teknikskiftet, arbeta i grupp och socialisera. Vi tackar för två givande dagar.

Läs hela artikeln »