Doro Care AB fusionerar med Doro AB

2017-03-10

Doro AB, 556161-9429, moderbolag, med säte i Lund och Doro Care AB, 556388-9335 dotterbolag, med säte i Kalix, har hos Bolagsverket registrerat en plan att genomföra en fusion mellan bolagen. Fusionsplanen innebär att dotterbolaget uppgår i moderbolaget.

Läs hela artikeln »

Synergier i Doro resulterar i nytt erbjudande av mobila trygghetslösningar

2017-02-27

Allt fler äldre väljer att bo kvar hemma längre och har därför ett behov av digitala och mobila trygghetslösningar som underlättar vardagen. Som marknadsledande inom mobiltjänster för seniorer erbjuder Doro ett produktsortiment som stärker och ökar målgruppens självständighet. Tillsammans skapar nu Doro och Doro Care mobila trygghetslösningar som uppmuntrar seniorer att fortsätta ha en trygg och aktivare livsstil.

Läs hela artikeln »

Många fördelar med övergången från analoga till digitala trygghetslarm

2017-02-16

Övergången från analoga till digitala trygghetslarm pågår för fullt, och numera är drygt hälften av de 200 000 trygghetslarm som finns i Sverige digitala. Trots att övergången inleddes redan 2011 har många svenska kommuner fortfarande inte tagit steget och moderniserat sina trygghetslarm.

Läs hela artikeln »

Full fart på MVTe 2017

2017-01-30

Den 24-25:e Januari ställde Doro Care ut på MVTe mässan i Kista. Mässan annordnades för 3:e året i rad och Doro Care har varit med ända från starten. Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.

Läs hela artikeln »