Digitala trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst för människor som behöver kontakta personal för att få omsorg eller akut hjälp i sitt hem.

Ett modernt digitalt trygghetslarm är en enhet med många funktioner, som ska skapa trygghet för brukaren. Enhetens funktioner kopplas till olika sensorer enskilt eller i serie. Helt efter det behov som användare har, för att skapa ett tryggare och friare liv.

Trygghetslarm består oftast av en ”dosa” som placeras i hemmet. Det finns även mobila trygghetslarm som går att använda inomhus. Till larmet hör en tålig larmknapp, som bärs runt halsen eller handleden. När brukaren trycker på larmknappen går ett larm till personal eller en larmcentral. Trygghetslarmen har en talfunktion så att brukaren som larmar kan prata med den som besvarar larmet. Larmoperatören kan sedan kalla ut personal från t ex. hemtjänsten.

Ett trygghetslarm ökar tryggheten för brukaren mellan tillsynsbesök eller för den som vill klara sig själv. De flesta får trygghetslarm av kommunen efter ett biståndsbeslut.

Trygghetslarmtjänsten kan fungera lite olika och det är kommunen i samråd med brukaren som väljer vilken tjänst som erbjuds. Det finns funktioner för att uppmärksamma om brukaren har ramlat, vilken temperatur brukaren har eller vart han eller hon befinner sig. Med digitala system blir trygghetslarmen och de olika möjliga extratjänsterna lättare att administera och erbjuda.

 

Digital trygghetslarm

Trygghetslarm som använder analog teknik för att kommunicera fungerar inte bra i digitala kommunikationsnät. Därför är regerings mål att samtliga kommuner ska införa digitala trygghetslarm under 2016/2017.

De analoga trygghetslarmen använder tonsignalering, som inte på ett säkert sätt kan överföras till digital ettor och nollor. Därför pågår ett omfattande teknikskifte i landets kommuner med att byta ut samtliga trygghetslarm till digitala och att se till att hela larmkedjan använder digital teknik. Det är viktigt att alla länkar i trygghetslarmkedjan är digitala och att undvika hybridlösningar som blandar analog och digital teknik.

Förutom att man får mer trygghet och fler funktioner i ett digitalt system, så ökar säkerheten att larmet går fram till larmcentralen. Ett digitalt trygghetslarm testar och övervakar kontinuerligt larmet på minutnivå med sk. heartbeat.

 

Källa: SKL / Välfärdsteknolog / Digitala tjänster / Trygghetslarm