Doro Care AB fusionerar med Doro AB

2017-03-10

Doro AB, 556161-9429, moderbolag, med säte i Lund och Doro Care AB, 556388-9335 dotterbolag, med säte i Kalix, har hos Bolagsverket registrerat en plan att genomföra en fusion mellan bolagen. Fusionsplanen innebär att dotterbolaget uppgår i moderbolaget.

Doro AB förvärvade Caretech AB i februari 2015. Under 2015 inleddes integreringen mellan bolagen och i januari 2016 ändrade Caretech firmanamn till Doro Care AB. Under 2016 har Doro Cares organisation ytterligare integrerats med Doro AB och Doro AB:s VD är numera också VD för Doro Care AB. Att fusionera de legala enheterna är därmed ett naturligt nästa steg.

Intentionen är att sammanslagningen ska vara klar under sommaren 2017.

Mer information kring sammanslagningen kommer löpande under våren 2017.