Doro Care har idag tecknat ett nytt ramavtal med SKI

2016-10-17

Doro Care har idag tecknat ett nytt ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI). Dore Care räknar nu med att Sveriges kommuners upphandlingsaktiviteter kommer att normaliseras under de kommande månaderna.

Doro Care var en av tre parter som vid slutet av 2015 hade blivit utvalda att teckna ett nytt ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) avseende trygghetslarm och larmmottagning. Upphandlingsprocessen blev sedan överklagad och SKI kunde därför inte gå vidare och teckna något nytt ramavtal. För tre veckor sedan meddelade Förvaltningsrätten sin dom. Överklagan avslogs. Förvaltningsrättens dom har inte överklagats och tidsfristen inom vilken det var möjligt har nu löpt ut. SKI har därför beslutat att gå vidare och idag tecknat ett nytt ramavtal med Doro Care och två andra leverantörer. Sveriges kommuner har nu återigen möjlighet att köpa trygghetslarm och larmmottagningstjänster med stöd av ett nytt ramavtal.

“Trots att det funnits visa möjligheter för kommunerna att göra inköp även sedan det förra ramavtalet löpte ut, så kommer det faktum att det nu finns ett giltigt nytt ramavtal att förenkla processerna. Vi räknar med att kommunernas upphandlingsaktiviteter kommer att normaliseras under kommande månader. Migreringen av trygghetslarm till digital teknik i Sverige kan nu återupptas med förnyad kraft, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation,” säger Jérôme Arnaud, VD för Doro och Doro Care.

Klicka här för att ladda ner vårt pressmeddelande.