Doro Care

Doro Care erbjuder kommuner kompletta, trygga och kvalitetssäkrade trygghetssystem för äldre och funktionshindrade. Våra smarta, digitala produkter och tjänster ger brukare, personal och anhöriga stöd i de dagliga rutinerna så att god kvalitet, trygghet och effektivitet kan uppfyllas.

Demografin visar att vi lever längre och är friskare. Vi har fritidsintressen, behov och drömmar samt en ekonomisk situation som gör att vi kan njuta av ålderdomen. Folk vill bo hemma längre. Samtidigt pågår ett teknikskifte, de analoga telefonnäten byts ut mot digitala. Om man blandar den analoga och den digitala tekniken kan viktig information förloras och trygghetslarmen blir otrygga. För att ha en trygg och pålitlig larmkedja är det viktigt att byta till ett digitalt larmsystem.

 

Doro Care är marknadsledande inom digitala trygghetslösningar. Vi erbjuder allt från enstaka produkter till kompletta system med hård- och mjukvara, service och support. Vårt stora urval av tillbehör, som kan användas både i Doro Cares egna system och tillsammans med andra leverantörers produkter, ger stor flexibilitet och möjlighet att skapa just den lösning som varje enskild kund behöver och vill ha.

 

På Doro Care strävar vi ständigt efter att utveckla nya innovativa produkter och tjänster anpassade efter marknadens behov. När vi utvecklar våra produkter och lösningar gör vi det i samarbete med våra kunder. Därför är alla Doros trygghetstelefoner enkla att installera och handha.

 

Förutom att den digitala larmkedjan är tryggare har det visat sig att det finns pengar att spara. Tidigare samarbetsprojekt har resulterat i att man har tjänat in teknikinvesteringen på åtta månader.

 

Företaget » 
Marknad » 
Historik » 
Kvalitet & Miljö »