Doro förstärker ledningsgruppen och inför ny struktur

2018-10-01

Doro, i dag marknadsledare inom mobiltelefoni för seniorer, genomför nu organisatoriska förändringar för att även kunna ta en ledande position som leverantör av digitala och smarta trygghetslösningar i Europa.

För att bättre tillgodse olika kunders behov delas verksamheten in i två fokusområden med en tydlig ansvarsfördelning mellan privata och offentliga kunder. Ansvaret innefattar både produkter och tjänster för respektive kundkategori. Tre nya ledningsgruppsmedlemmar tillträder i samband med förändringen i koncernledningen. Jörgen Nilsson tillträder den nya befattningen VP Consumer Segment, Steve Smith tillträder den nya befattningen VP Public Care Segment och Johan Frogner tillträder den nya befattningen Chief Technology & Information Officer (CTIO).

Thomas Bergdahl, Vice President Product Development, har i samband med denna strukturförändring valt att lämna Doro efter 17 år för nya karriärmöjligheter. Som tidigare kommunicerats kommer Henric Ungh, Vice President Sales, och Malin Lindgärde, Vice President Marketing & Communications, att lämna Doro i samband med införandet av den nya organisationen. Ansvaret för försäljning och marknadsföring kommer framöver att innehas av respektive affärsansvarig.

”Förändringen av vår organisationsstruktur är ett logiskt nästa steg i Doros omställningsarbete. Vi skapar ett ökat fokus på ett konkurrenskraftigt erbjudande av digitala trygghetstjänster för våra olika kundgrupper. Jag vill samtidigt passa på att tacka de personer som nu lämnar Doro för deras bidrag i att vidareutveckla företaget och organisationen. Ett speciellt tack vill jag rikta till Thomas Bergdahl för hans ovärderliga bidrag till att bygga upp det som är Doro idag och förbereda företaget för nästa fas.”, säger Robert Puskaric VD och koncernchef på Doro.

Doros koncernledning består från den 1 oktober av:
– Robert Puskaric, CEO
– Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO
– Jörgen Nilsson, VP Consumer Segment
– Steve Smith, VP Public Care Segment
– Johan Frogner, CTIO
– Annika Ramsing, CHRO
– Carl-Johan Rijpma, COO
– Jörgen Alsing, VP SmartCare and Services

Den nya ledningsgruppen gäller från 1 oktober och den nya organisationen gäller från 1 november.

Jörgen Nilsson är svensk och har 20 års internationell erfarenhet från konsumentprodukter och tjänster bland annat från Orange. Han kommer närmast från rollen som kategoriansvarig mobiltelefoner inom Doro, där han har en lång erfarenhet från featurephone segmentet och nyligen också ansvaret för smartphones. Hans framtida utmaningar handlar framförallt om lanseringen av tjänster mot privatkund, öka försäljningen av smartphones och fortsätta driva den framgångsrika featurephone affären.

Steve Smith är engelsman med mer än 30 års erfarenhet från företag inom TeleCare och offentlig sektor i flertalet marknader. Han kommer närmast från rollen som CEO för Welbeing i UK som köptes av Doro i juni 2018. Hans framtida utmaningar handlar framförallt om att fortsätta driva expanderingen av Doros TeleCare verksamhet till fler marknader, öka tillväxttakten i befintliga TeleCare marknader samt skapa förutsättningarna för nästa generations digitala och smarta Telecare lösningar.

Johan Frogner är svensk och har mer än 20 års erfarenhet från mobiltelefoner, TeleCare och omställningsarbete. Han kommer senast från rollen som global CTO hos Europas största TeleCare leverantör Tunstall där han arbetat i 3 år. Hans tidigare erfarenhet handlar främst om utveckling av mobiltelefoner i seniora roller på SonyEricsson.