Doro på MTVe 2019

2018-11-30

 

Tack för att du besökte oss på MVTe 2019!

MVTe 2019 gick av stapeln den 22-23:e januari på Kista mässan i Stockholm.

www.mvte.se

DU MISSADE VÄL INTE?!

Kristina Östergren Silverarfve, Enhetschef Social omsorg vid Nyköpings kommun, som berättade om sitt framgångsrika och inspirerande arbetssätt.

Individen i fokus vid implementering av digital teknik

Tid: tisdag 22:e januari kl. 15:15-16:05

Plats: E8XL

 

Camilla Nilsson, Marknadschef på Doro Care, som berättade om seniors inställning till teknik.

Från rullator till robot – seniorers inställning till teknik som hjälpmedel i vardagen

Tid: tisdag 22:e januari kl. 12:40-12:55

Plats: Mäss scenen

 

MVTe 2019 konferensprogram.