Doros förvärv av Caretech AB

2015-02-02

CareTech AB, marknadsledande inom digitala trygghetslösningar för äldre och funktionshindrade, meddelar idag att de förvärvas av Doro Group.

Doro har den 30 januari fullföljt det tidigare tillkännagivna förvärvet av Caretech AB genom överföring av 63,7% av aktierna i utbyte mot kontant betalning.

Det fullständiga slutförandet av transaktionen kommer att ske efter det att Doros Q4-rapport har publicerats den 13 februari 2015 med, vilket tidigare informerats om, en option för Doro att fram till februari månads utgång betala allt eller del av den kvarvarande köpeskillingen till säljarna av Caretech AB med nyemitterade Doro-aktier.

Caretech ABs ledning kommer att kvarstå och är dedikerade att fortsätta sitt uppdrag inom Doro-gruppen.
Ytterligare information kommer att publiceras efter det att transaktionen slutförts.

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05

 

Pressrelease_CareTech_20141216_Sida_1Pressmeddelande (PDF) på svenska

Press release (PDF) in English

 
 
 
 
 
Länk till Doros hemsida