Trygghet, ett helt företag

Det krävs ett helt företag för att kunna erbjuda kompletta, trygga och kvalitetssäkrade trygghetssystem. Allt ifrån produktutveckling, sälj, projekt till support och larmmottagning. Alla bidrar till att vi kan erbjuda trygghetsprodukter och tjänster till äldre och funktionshindrade.

Doro Care Trygghetsjour

Om du ramlar, behöver komma i kontakt med personal eller bara är orolig är det tryggt att kunna larma och få hjälp. Med en enkel knapptryckning går larmet fram till Doro Care Trygghetsjour och hjälpen är på väg. Vi erbjuder en helt digital larmkedja som ger äldre och funktionshindrade en säker trygghetslösning.

LarmC_Mb_L

Doro Care Trygghetsjour erbjuder larmmottagning dygnet runt, alla dagar på året och är specialiserade på mottagning av trygghetslarm. Vi tar emot ca 15 000 larm varje dag. Vår larmcentral har idag mer än 90 000 anslutna trygghetslarm fördelat på ca 150 kommuner, vilket gör oss till Sveriges största privata central för trygghetslarm. För att kunna erbjuda kompetent larmmottagning värderar vi kunskap högt, vår personal har undersköterskeutbildning och erfarenhet av vård- och omsorgsarbete. Förutom svenska kan vi ett femtontal till olika språk. Larmen besvaras med respekt, hänsyn och empati och vi meddelar tydligt om att larmet har kommit fram och om åtgärd. Alla larmsamtal spelas in och ljudfilerna sparas i sex månader för att kunna följas upp och redovisas i detalj. Statistiken finns tillgänglig via vårt webbgränssnitt eller automatiskt sammanställda rapporter. Doro Care Trygghetsjour erbjuder även tjänster såsom Trygghetssamtal, Fjärrtillsyn och WEBaccess. Vår Trygghetsjour erbjuder en helt digital larmcentral vilket innebär en trygg larmkedja för de brukare som är anslutna till oss.

 

Doro Care Trygghetsjour är certifierad i informationssäkerhet enligt ISO 27001. Vi hanterar känslig information och då är det viktigt att säkerställa att alla uppgifter hanteras på ett korrekt sätt. Här kan du läsa mer om vårt arbete och ISO 27001.

 

Utveckling

Trygga marknadsanpassade produkter är ingen slump. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra produkter och tjänster för att möta förändringar i samhället, de tekniska krav som ställs samt kundernas/brukarnas behov som varierar över tid. Därför är vi marknadsledande inom digitala trygghetslarm idag.

CT_utv_grupp_L_2014

Vår utvecklingsavdelningen Research & Development, R&D, undersöker ständigt nya möjligheter till produkter och tjänster samt utvecklar de befintliga så att de blir ännu bättre. Nya idéer testas och de som är tillräckligt intressanta utvecklas till nya produkter och tjänster. Det kan handla om allt ifrån trygghetslarm, radioknappar och fallsensorer till fjärrtillsyn och programmeringsverktyg för övervakning av larm. Även befintliga produkter och tjänster behöver förbättras, utvecklas och uppgraderas. Exempel på det är mjukvaruuppdatering till trygghetslarm för kompatibilitet med uppdateringar av larmhanteringsprogram. I takt med att telefonnäten förändras och uppgraderas påverkar det våra produkter och tjänster, därför har vi personer som felsöker och åtgärdar eventuella fel och uppgraderingsbehov som uppstår. Vi har även en kontinuerlig kontakt med våra kunder som genererar i nya önskemål och utvecklingsmöjligheter. Det är vi tacksamma för, på så vis kan vi fortsätta att utveckla våra produkter och tjänster så att äldre och funktionshindrade ska få ett tryggare och bättre liv hemma även i framtiden.

 

Nordisk säljorganisation

Kundkontakt och marknadsföring  i Norden sköts av våra säljare som besöker, informerar och upprätthåller kontakten med våra kunder. Vi är mitt inne i ett teknikskifte då det analoga systemet byts mot ett digitalt och eftersom Doro har väl utvecklade och trygga digitala system är det av stor vikt att våra säljare informerar om hur ett sådant skifte kan gå till. Nya kunder informeras och befintliga ombesörjs så att alla avtal uppfylls samt att ny information vad det gäller Doro samt våra tjänster och produkter når fram till dem. Vi finns till för att hjälpa våra kunder att hitta rätt trygghetslösning med anpassade lösningar så att både personal och brukare får hållbara och säkra trygghetslösningar.

 

Projekt
När en upphandling är klar och påskriven ser våra projektledare till att införandet går till på smidigast möjliga sätt. En planering av införandet görs med en tidplan på leverans av trygghetslarm, programmering fram till en fungerande larmmottagning, beroende på vad kunden har upphandlat. Berörd personal ute på kommunerna utbildas för att kunna hantera Doros program och system. Vidare kontakt och uppföljning underhålls fram till att kunden känner sig trygg och nöjd.

 

Support

Doro Care tillhandahåller äldre och funktionshindrade säkra trygghetslösningar. Vi har en supportavdelning med tekniskt kunnig personal för att hjälpa kommuner och brukare med eventuella ärenden som behöver åtgärdas. Om ni behöver hjälp eller guidning finns vi till hands sju dagar i veckan, alla dagar på året.

 

Vår verksamhet förändras, nya produkter tillkommer, både vår egen och telefonnätens mjukvara uppdateras regelbundet vilket kan orsaka störningar. Support hjälper er med felsökning, guidning och rådgivning vad det gäller dessa ärenden. Ett annat exempel är att våra digitala larm övervakas kontinuerligt, om ett trygghetslarm tappar kontakten hjälper support till med felsökning. De analoga trygghetslarmen kontrolleras endast en gång per dygn och kan vara ur funktion utan vetskap, till skillnad från de digitala som är betydligt säkrare. Välkommen att kontakta oss på supporten.