Från Almedalen – paradigmskifte som påverkar!

2015-07-02

Ett stort tack till medverkande och åhörare på vårt seminarium med avslutande paneldebatt i Almedalen måndag 29 juni. Initiativtagarna CareTech och Phoniro föreläste om hur samhället förändras, hur förutsättningarna till bibehållen trygghet påverkas samt vad framtiden ger för möjligheter.

Almedalen_entreInfrastrukturen förändras till följd av att vi medborgare ändrar levnadssätt, utvecklas och ställer nya krav. Internet, mobiler och digitala lösningar är ingen trend utan är här för att stanna. Därmed fasas den gamla analoga tekniken ut till förmån för den nya digitala. Övergången är ett faktum och nu gäller det att välkomna framtiden med alla de möjligheter det innebär. En uppsjö av innovativa lösningar ger oss stöd, kvalitet och trygghet men även ekonomiska förutsättningar att klara framtidens utmaningar vad det gäller demografi och resurser.
 
Förändringar är inte smärtfria men nödvändiga. Det gäller att skapa förutsättningar för att klara dem på bästa möjliga sätt. Paneldebatten bestod av Dick Lindberg Socialstyrelsen, Agneta Aldor Lidingö Stad, Roland Granlund Tieto, Peter Svensk CareTech samt Magnus Fröberg Phoniro och leddes av moderatorn Lars-Göran Fröjd. I debatten framgick det att central styrning underlättar för landets alla kommuner, inte minst Sveriges alla små kommuner, och att kommunens verksamhet behöver stöd och kompetens för att kunna upphandla och implementera den nya tekniken på bästa möjliga sätt. Samverkan mellan myndigheter, kommuner och leverantörer är nyckeln till en trygg framtid.
 

Här kan du lyssna på seminariet och paneldebatten »
 

Almedalen_CareTechAlmedalen_publikAlmedalen_Panel