Full fart på MVTe 2017

2017-01-30

Den 24-25:e Januari ställde Doro Care ut på MVTe mässan i Kista. Mässan annordnades för 3:e året i rad och Doro Care har varit med ända från starten. Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.

Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna. På MVTe finns lärdomar för alla nivåer.

Det var högt tryck i vår monter som besöktes av många intresserade aktörer. Vi fick många nyfikna frågor på både Doro Secure® 480 vårt GPS-larm i form av en klocka och vår tjänst för fjärrtillsyn Doro Visit.

 

MVTe 2017