Vår historia

Det Doro Care som vi ser idag är resultatet utav en ständig utveckling och flera lyckade företagsförvärv. Våren 2016 köpte Doro Care Norges ledande leverantör av trygghetstjänster - SOS International Trygghetssentralen och i starten av 2015 förvärvade Doro AB dåvarande Caretech AB och företaget Doro Care AB bildades. Doro Care AB är ett dotterbolag inom Doro AB.

CareTech grundades 1990 i Kalix av den teknik intresserade entreprenören Jan-Erik Larsson. Jan-Eriks företagande började dock långt tidigare. Redan 1975 var han med och konstrurerade och byggde Sveriges första analoga trygghetstelefon vilket kan ses som embryot till dagens trygghetstelefonnät.

 

När mikroprocessorerna kom på 1970-talet kunde man göra smarta automatiska larmuppringare. Jan-Erik hjälpte Rikspolisstyrelsen i fjällvärlden med hjälptelefoner som skickade larm till larmcentral och utvecklade trygghetstelefoner som kunde användas vid inbrott eller som person- och överfallslarm för Televerket Larm. På 1980-talet gjordes den första prototypen av en GSM-telefon åt Televerket Radio.

Historik_linje

Den 28:e februari 1990 bildades CareTech med fokus på att vidarutveckla trygghetstelefoner baserade på ny teknik för t.ex. larm till särskilda boenden. Efterfrågan på trygghetslarm var stor och flera både nationella och internationell återförsäljare var intresserade. Finland och Korea var stora kunder, som även var med i utvecklingsarbetet och som finansiärer av en del projekt.

 

2004 började utvecklingsarbetet med det första digitala trygghetslarmet, CareIP och produketen lanserades 2008. Både företaget och trygghetslarmen har förändrats, vuxit och mognat genom årens lopp.

 

Jan-Erik var VD för CareTech fram till 2005 och fortsatte därefter några år som utvecklare.

 

För att ytterligare stärka sin marknadsposition förvärvade CareTech under 2000-talet flera återförsäljare, t ex Infatel i Falun år 2007. 2011 köptes larmmottagningen, Svenska Trygghetsjouren, vilket medförde att CareTech nu kunde erbjuda hela digitala larmkedjan.

 

I början av 2015 köpte svenska Doro CareTech och CareTech bytte namn till Doro Care AB. Våren 2016 förvärvade Doro Care Tryghetssentralen i Oslo och vi kan nu erbjuda våra lösningar och produkter även i Norge. Idag är Doro Care marknadsledande inom digitala trygghetslösningar för äldre och funktionshindrade som innefattar hela larmkedjan, från trygghetslarm till larmmottagning.

 

Resan fortsätter och vi är stolta över att kunna erbjuda en hel digital larmkedja som ger trygghet till dem som behöver det, men också positiva över de mobila trygghetslösningarna som vi nu som Doro-företag kan erbjuda.