i-care® online

Gå till i-care online

i-care® online är ett webbaserat gränssnitt för hantering och överblick av trygghetslarm och är tillgängligt 24/7. I realtid ses status för samtliga anslutna Doro Care enheter.

 

De ansluta Doro Care trygghetslarmen skickar regelbundet en signal, sk. Heartbeat, till i-care online. Om ett larm inte fungerar skickas ett meddelande till administratören.

 

Via i-care® online kan trygghetslarmen enkelt administreras och programmeras. Vid t ex. installation av en ny Doro Care produkt skrivs serienumret från produktboxen och vem som är användaren in i i-care online. När Doro Care enheten sedan kopplas in hos brukaren, överförs automatiskt rätt informaton till enheten. Enklare kan det inte bli – äkta Plug&Play.

 

Behövs ett trygghetslarm omprogrammeras utförs detta enkelt via i-care® online. Välj vilka larm och vilken uppdatering som ska göras och tryck ”uppdatera”. Inom någon minut är uppdateringen genomförd hos de valda enheterna.

 

Det är även möjligt att se statistik för samtliga anslutna Doro Care enheterna, såsom heartbeats, uppdateringar, omprogrammeringar m.m.

 

Det är även möjligt att få tillgång till i-care® online via en applikation för smartphones. Applikationen laddas enkelt ned från Google Play Store och App store.

 

i-care-online-portalen