Kammarrätten häver omprövning

2015-02-25

Vi har glädjande nyheter, Kammarrätten låter SKL fullgöra ramavtalen med oss!

Kammarratt_xMot bakgrund av vad SKL Kommentus Inköpscentral AB anfört och vad som i övrigt kommit fram i målet anser Kammarrätten att det inte längre finns skäl för ett interimistiskt beslut, säger Kammarrätten i sin dom.

Kammarrätten meddelade att den beslutat att upphäva sitt interimistiska beslut och att den senare kommer att ta ställning till SKIs överklagande, dvs. först och främst frågan om prövningstillstånd ska ges.

Avrop får ske och kontrakt ingås enligt villkoren i ramavtalen vad det gäller trygghetslarm och larmmottagning med CareTech och NEAT under perioden 2015-02-25 till 2016-02-24.