Kvalitet och miljö

Kvalitets- och miljöarbetet inom Doro Care styrs av det certifierade ledningssystemet, men även av vilja och förmåga att åstadkomma ett bra resultat med kunden i centrum. Vi ser certifieringen som en bas för att ytterligare stärka vårt långsiktiga arbete med ständiga förbättringar.

Vi på Doro Care anser att det är vårt ansvar gentemot kunden att garantera en hög kvalitet och ett miljötänkande som gynnar samhället både lokalt och globalt. Det är viktigt för oss att utveckla miljöanpassade produkter som uppfyller kundens krav på produktsäkerhet och kvalitet. Vi arbetar med de internationella standarderna för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001). I vårt ledningssystem ingår också styrning av arbetsmiljö och brandsäkerhet. När man driver larmcentral måste alla delar fungera, varje dag, varje timme, året om.

 

Här kan du läsa mer om vårt arbete med informationssäkerhet och vår ISO 27001 certifiering.

rsz_iso_27001_2013_black_tm

 

Doro strävar efter att vara ett hållbart företag. Våra koncernövergripande policies kompletterar våra starka värderingar, som står för att livet är till för att leva. Våra interna policies vägleder och redogör för våra förväntningar på anställdas och leverantörernas beteende. Är du intresserad av att ta del utav dessa policies klicka här.