Marknad

Doro Care bistår äldre och funktionshindrade med trygghetslösningar, både nationellt och internationellt. Vi är marknadsledande inom digitala trygghetslarm i Sverige och i Norge och ser fram emot att hjälpa en större marknad med våra trygga produkter och tjänster.

Idag har vi avtal med ca hälften av den svenska marknaden och med mer än en tredjedel av den norska. När de analoga telefonnäten byts ut mot digitala måste även trygghetslarmen skifta teknik. Vi på Doro Care har utvecklat digitala trygghetslarm i över tio års tid och erbjuder idag säkra trygghetslösningar innehållande hela larmkedjan, från trygghetslarm och tillbehör till larmmottagning och utryckning.

 

Vi tillhandahåller även trygghetsprodukter och tjänster i Europa och Australien. På den internationella marknaden växer den digitala tekniken och vi ser fram emot att utöka vår marknad och bistå ännu fler äldre och funktionshindrade med säkra trygghetslösningar.