Mobila trygghetslarm för ett mer självständing och aktivt liv

På Doro Care strävar vi efter att alla ska kunna leva ett så normalt och aktivt liv som möjligt efter sina förutsättningar. Vi fokuserar på moderna Telecare lösningar och erbjuder därför ett brett sortiment av mobila trygghetslarm.

 

Ett mobilt trygghetslarm underlättar och uppmuntrar brukaren att leva ett mer aktivt liv längre upp i åren och att kunna röra sig fritt även utanför hemmet med bibehållen trygghet. Regelbundet fysisk aktivitet är viktigt hela livet och det är ännu viktigare när man blir äldre. Det är påvisat att fysisk aktivitet har positiva effekter på det fysiska såväl som psykiska välbefinnandet hos äldre.

 

Läs vad några användare i Trelleborg tycker om ett mobilt trygghetslarm.

 

IMG_9709

Ett mobilt trygghetslarm från Doro har flera smarta inbyggda trygghetsfunktioner.

 

Inbyggd larmknapp

Våra mobiltelefoner har en inbyggd larmknapp på telefonens baksida. När brukaren trycker på larmknappen skickas ett larm till larmcentralen. Flera utav våra mobila trygghetslarm är dessutom kompatibla med bluetooth® larmknappen Doro 3500.

 

GPS och A-GPS lokalisering

GPS-funktionen anger telefonens position till larmcentralen eller till i-care® online.  A-GPS ger en snabbare och mer noggrann positionsinformation än GPS.

 

Kommunicerar säkert med larmcentral

Våra mobila trygghetslarm använder Doro Secure® internet protokoll vilket är ett protokoll som utvecklats specifikt för att fungera tillsammans med våra produkter.

 

Fjärrkonfiguration – uppdatering på distans

Mobila trygghetslarm från Doro Care kan enkelt och smidigt programmeras och uppdateras på distans via vår portal i-care® online.

 

Tekniska varningar

Information, sk. tekniska varningar, skickas till larmcentralen vid t ex. låg och kritisk batterinivå, om mobiltelefonen stängts av eller sätts på, SIM-kort byte eller vid fel på SIM-kortet.

 

Back-up SMS

Back-up SMS skickas i händelse av problem med internet uppkopplingen.

 

Säkerhetstimer

Funktionen ”säkerhetstimer” ger brukaren möjlighet att sätta en tidsgräns för när ett larm automatiskt ska skickas till en larmcentral. När en brukare t ex. ska duscha kan ett larm ställas in på 30 minuter. Om brukaren inte avaktiverar larmet inom 30 minuter kommer ett  larm automatiskt att skickas till larmcentralen.

 

”Är allt ok?” funktion

Via i-care® online kan man programmera och ställa in ”Är du OK?” meddelanden som automatiskt skickas till brukaren för att se så att allt är bra, påminnelse om medicin, mm. Brukaren måste aktivt svara på meddelandet med en knapptryckning på mobiltelefonen. Om brukaren inte bekräftar meddelandet kommer ett larm till larmcentralen att initieras.

 

Trygghetszoner sk. geofencing

En trygghetszon kan sättas upp via  i-care® online. När brukaren lämnar trygghetszonen initieras ett larm. Det är möjligt att definiera upp till 20 olika trygghetszoner. Varje trygghetszon har en radie på minst 300m. Det är möjligt att länka samman trygghetszonerna med varandra för att skapa en kontinuerlig säker zon ”korridor”. Ett larm kommer inte att utlösas när brukaren rör sig från en trygghetszon till en annan.