Ny organisation och VD i Doro Care

2016-09-12

Från och med måndag 12 september tar Doros VD Jérôme Arnaud över som VD för Doro Care och för det nyligen förvärvade norska bolaget Trygghetssentralen.

Som meddelats tidigare kommer Doro Cares nuvarande VD Ulf Lindsten lämna bolaget under det innevarande kvartalet. Från och med måndag 12 september tar Doros VD Jérôme Arnaud över som VD för Doro Care och för det nyligen förvärvade norska bolaget Trygghetssentralen.

“Doro Care är en strategiskt mycket viktig del av Dorokoncernen. Dess betydelse för vårt helhetserbjudande ökar hela tiden. Efter att ha utvärderat hur vi kan vidareutveckla Doro Care och ytterligare dra fördel av synergier, har vi kommit till slutsatsen att Doro Care kommer gynnas av ett närmare samarbete med resten av koncernen. En konsekvens av detta är att nu när Ulf lämnar oss, så kommer jag personligen överta rollen som VD för Doro Care och Trygghetssentralen,” säger Jérôme Arnaud, VD för Doro AB.

Utfallet av det överklagade ramavtalet med inköpscentralen hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är ännu inte klart. Som vi uttryckt tidigare är detta dock en situation av tillfällig natur och det kommer inte påverka vår verksamhet i ett längre perspektiv. Vår strategi är oförändrad. På uppdrag av kommuner arbetar vi mer intensivt än någonsin för våra äldre, för att göra det möjligt för dem att bo kvar hemma längre, tryggare och att klara sig själva på egen hand.
“Jag är stolt över att ha varit VD för Doro Care under den period då Doro förvärvade bolaget och fram till idag. Vi har uppnått en ledande position på den nordiska marknaden och är nu också globala ledare inom digitala trygghetslarm. Nu när samarbetet inom koncernen intensifieras, är det naturligt med en ny organisation. Jag önskar Doro Care och dess medarbetare all lycka och välgång för framtiden,” säger Ulf Lindsten, avgående VD för Doro Care.

Klicka här för att ladda ner vårt pressmeddelade.