mBox Dörrlarm

mBox 869MHz Dörrlarm är ett tillbehör som aktiverar ett larm när dörren öppnas. Den är trådlös och enkel att installera. En liten magnet fästes på dörrbladet medan själva sändaren fästs direkt på dörrkarmen. Det finns en förbikopplingsknapp för personalen så de kan passera larmet utan att det aktiveras. En inbyggd klockfunktion gör det möjligt att tidsstyra larmfunktionen automatiskt.

Artikelnummer: 300154

 

Ladda ner produktblad: mBox Door 869 20170613 SE

Ladda ner vår installationsguide (QSG) mBox