Rökdetektor

Rökdetektor Doro Smoke är en brand- och rökvarnare som kan anslutas till Doros olika larmsystem för att skapa en trygg helhetslösning i eget boende såväl som i särskilt boenden. När larmet går avges en tydlig akustisk signal samtidigt som larmet, via Doros trygghetslarm eller internsystem, skickas vidare till en larmmottagare.

 

Statistiken berättar tydligt vem som har störst risk att skadas eller omkomma vid en brand. Vi vet att män har högre risk än kvinnor och att äldre har högre risk än yngre. Rökning är den vanligaste brandorsaken och många offer har alkohol i blodet. Många bränder inträffar i små kommuner ute i glesbygden. Det är viktigt att göra en riskanalys av varje enskild brukare.

 

Det finna många förlåtande system och produkter på marknaden som t ex självslocknande cigaretter och ljus, svårantändliga bädd- och möbelprodukter, jordfelsbrytare, spisvakt, sprinkler system och brand-/rökvarnare. I Norge är det t ex lag på att installera en spisvakt hos alla äldre och i alla nyproducerade bostäder.

 

I Mora kommer kommunen att komplettera alla trygghetslarm med en rökdetektor. Det innebär att om bostaden hos en med trygghetslarm blir rökfylld så kommer larmet att gå så gott som direkt hos brandkåren. Här kan du läsa mer om Moras arbete.

 

 

Art.nr: 300 033

Ladda ned produktblad: Smoke 20170613 SE

Ladda ned vår bruksanvisning