Röstlarm

Röstlarm är en givare som reagerar på ofrivilliga ljud såsom vid epilepsianfall och/eller vid medvetna ljud exempelvis vid rop på hjälp. Givaren är kopplad till en trygghetstelefon och skickar ett larm vid aktivering. Givaren placeras nära brukaren, känsligheten anpassas så att larm utlöses bara av de ljud som brukaren själv åstadkommer. En mikrofon kan kopplas till Röstlarmet för att avskärma ljud från omgivningen ytterligare och på så vis ställa in en lägre känslighet.

Artikelnummer: 300 162

 

Trådlöst!

Röstlarmet kan enkelt anslutas till radiomodul Doro 9350 och kan då kommunicera trådlöst med Doro trygghetslarm.

Artikelnummer: 300 026

 

rsz_1rostlarm-mindre

Ladda ned produktblad Rostlarm 20170613 SE