Stollarm

Vårt stollarm består av en huvudenhet och en tryckkänslig sensor, stolmatta, som placeras under stolsdynan på t.ex. en rullstol. På huvudenheten finns möjlighet att ställa in olika fördröjningstider innan larmet ska skickas iväg.

Artikelnummer: 300174

 

Ladda ned produktblad: Sang stol golv 20170613 SE