Doro Visit

Med vår tjänst Doro Visit erbjuder vi digital fjärrtillsyn, ett tryggt och diskret alternativ till tillsyner i hemmet. Hjälpmedelsinstitutets undersökning har visat att personer med behov av exempelvis nattlig tillsyn oftast blir oroliga vid besöken och att det på ett eller annat sätt generar ytterligare hjälpbehov. Vår lösning – Doro Visit, innebär tillsyner via kamera som aktiveras vid bestämda tider alternativt vid behov. I samförstånd med brukaren skapar vi en trygg lösning.

 

Fördelarna med Doro Visit är många, brukaren känner sig tryggare, lösningen är diskret och kommunen sparar in både på ekonomin och miljön. Doro Care levererar en helhetslösning med kamera, kommunikationsutrustning, tillsyn, vidareförmedling till åtgärdspersonal och miljöanpassad omsorg, kostnadseffektivt till en fast månadskostnad.

 

Fjärrtillsyn utförs endast av behörig personal. Det finns en logg på vem som utfört tillsynen och inga bilder eller videos lagras. Kameran riktas mot taket eller väggen när den inte är aktiv. Administratören avgör tillsammans med brukaren hur och när tillsynen är tillåten. Det kan jämföras med att en person öppnar dörren och gör ett fysisk besök.

 

 

Region Gotland har tagit fram en film om hur de använder Digital Nattillsyn. Klicka här för att se deras film.

 

Helsingborgs stad har infört nattliga tillsyner via kamera från och med 1:a oktober. Här kan du läsa om deras arbete.

 

Ladda ned produktblad: Visit 20170613 SE

Ladda ner bruksanvisning (QSG) Doro Visit