Motion

Rörelsesensor Motion är trådlös och har flera funktioner. Med användarvänlig utformning och enkelt handhavande kan den placeras där den för tillfället behövs som bäst. Motion rörelsesensor kan ställas i olika lägen för olika funktioner och kan t ex fungera som:

• Sängvakt och sända information när en person lämnar sängen.
• Rörelsevakt och sända information om en person varit inaktiv, t ex ej besökt köket det senaste dygnet.
• Närvarosensor till dörrlarm, för automatisk återställning vid dörrlarmsövervakning. Då denna funktion önskas krävs ett mBox Dörrlarm.

Art. nr: 300032

 

Ladda ned produktblad: Motion 869 20170613 SE

Ladda ner vår installationsguide (QSG) Motion