Ramavtal med SKL förlängs

2014-11-21

SKL Kommentus Inköpscentral informerade den 19 november om ett förlängt ramavtal med CareTech AB! Vi på CareTech är glada för ett fortsatt förtroende att leverera hela larmkedjan, d.v.s. tjänsten ”trygghetslarm med larmmottagning”.

SKL ramavtalDet nya ramavtalet sträcker sig till 24 februari 2016 och kan efter det förlängas ytterligare ett år. Vårt erbjudande om hel digital larmkedja är en trygg digital lösning som uppfyller de standarder och krav som SKL ställer. Vi fortsätter arbetet med att hjälpa Sveriges kommuner att digitalisera sina trygghetslösningar för äldre och funktionshindrade i ordinärt boende, så att de kan möta framtidens krav på säkra fungerande trygghetstjänster.