Support

Doro Care tillhandahåller äldre och funktionshindrade säkra trygghetslösningar. Vi har en supportavdelning med tekniskt kunnig personal för att hjälpa kommuner och brukare med eventuella ärenden. Om ni behöver hjälp eller guidning finns vi till hands sju dagar i veckan, alla dagar på året.

OBS Gäller ditt ärende våra konsumentprodukter som t ex. mobiltelefoner klicka här.

 

Support
Sverige: 020-89 50 00
Norden: +46 (0)10-482 90 50
support.care@doro.com

 

Customer Service outside the Nordics
+46 (0)10-482 90 15
internationalsupport.care@doro.com

 

 

Ditt supportärende