i-care® online

Tjänsten i-care® online är ett webbaserat gränssnitt för hantering och överblick av trygghetslarm. i-care® online är åtkomligt dygnet runt, och ni kan i realtid se status för de trygghetslarm som just er organisation har. Om ett larm blir satt ur funktion kommer det att skickas en signal, Heartbeat, till i-care® online som meddelas via din larmcentral eller via e-post.
Omprogrammering av trygghetslarm kan också göras enkelt via i-care® online. Välj vilket larm och vilken uppdatering du vill göra, tryck på uppdatera, och uppdateringen är utförd på den enhet som du har valt.

 

Du kan även se statistik, såsom heartbeats, uppdateringar, omprogrammeringar m.m.

 

i_care_online_login

 

Här kan du ladda ned manualen till i-care® online.