Responder App

Doro Responder appen är ett verktyg som på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt hanterar dina inkommande larm från larmcentralen.

Många smarta fördelar med att använda Responder Appen:

–  Effektiviserar och kvalitetssäkrar larmhanteringen
–  Minimerar risken att personal råkar gå till fel brukare
–  Minskar missförstånd mellan operatör och personal
– Säkrare kommunikation än via SMS
–  Möjlighet att följa sitt ärende och lägga till anteckningar som kommer med i larmsessionen
–  Tillgång till informationen som är registrerad på brukaren
–  Kartfunktion med platsinformation
–  Möjlighet att ta en bild via appen, bild sparas endast i WEBBaccess

 

Trygg och smidig inloggning: 

–  Viktigt att kommunen har rutiner för hur man använder sina telefoner på ett säkert sätt
–  För att komma åt informationen i appen krävs ett användarnamn och lösenord som tillhandahålls av Doro Care
–  Automatisk utloggning efter 30 minuters inaktivitet

 

Säker hantering av klientdatabasen:

–  Direktåtkomst till databasen över kommunens brukare
–  Möjlighet att lägga till en anteckning i klientinformationen
–  Kommunikationen mellan App och WEBBaccess är direkt

 

Responder applikationen laddas enkelt ner från Google Play och App Store.