SMS

Doro Care SMS är ett snabbt och effektivt alternativ till att ringa ut larmet till personalen via telefon. SMS-meddelandet ger en tydlig information med larmkod, namn, adressuppgifter och larmorsak. Genom att SMS-larmet ska kvitteras inom viss tid får larmoperatören kontroll över att larmet tagits emot.

 

Kommunens personal slipper bli avbrutna i en uppgift för att besvara ett telefonsamtal, informationen är klar och tydlig och tjänsten är lätthanterlig.

 

Doro Care SMS är en kvalitetssäkrad funktion som fungerar dygnet runt. Vid många larm och hög arbetsbelastning går det att gå tillbaka och kontrollera inkomna SMS, något som ger ökad trygghet för både personal och kunder. Att vidareförmedla larm via SMS kortar väntetiderna för kunden och effektiviserar arbetet för personalen.