Utbruten larmmottagning

Utbruten larmmottagning är en flexibel och trygg lösning som ger kommunen möjlighet att själv ansvara för och hantera larmmottagningen utan att den behöver ta onödigt stora resurser. Vid till exempel tillfällig överbelastning eller personalfrånvaro kan larmmottagningen med automatik lämnas över till Doro Cares Trygghetsjour.

 

hander_tangentbordPrecis som WEBaccess är lösningen webbaserad. Behörig personal på kommunen loggar in via internet och får tillgång till larmmottagningsprogrammet.
En del i säkerheten ligger i att hela systemet är styrt av inloggningen – om ingen i kommunen är inloggad går alla larm direkt till Trygghetsjouren.

 

Utbruten larmmottagning är flexibel och den enda extra resurs som krävs vid tillfälliga arbetstoppar, sjukfrånvaro, utbildningsdagar och semesterperioder.