Trygghetslarm och rökvarnare räddar liv

2018-02-14

Äldre personer i Mora kommun med trygghetslarm ska nu få dessa kompletterade med brandlarm.

I höstas började hemtjänsten och Mora brandkår att göra hembesök hos de som har hemtjänst för att se över brandsäkerheten.

– Vi såg att många saknade brandvarnare och hos de som hade brandvarnare kunde det saknas batterier, säger Sofie Kalrot som är avdelningschef hos hemtjänsten i Mora.

Peter Bäcke, som är ställföreträdande räddningschef säger att man dessutom insåg att många inte skulle klara att snabbt sätta sig själva i säkerhet vid en brand.

Därför ska nu trygghetslarmen – drygt 400 stycken – kompletteras med en rökdetektor. Det innebär att om bostaden hos en med trygghetslarm blir rökfylld så kommer larmet att gå så gott som direkt hos brandkåren.

– Då kan vi snabbt vara på plats, säger Peter Bäcke.

Arbetat med att komplettera trygghetslarmen kommer att börja inom kort och för ”brukaren” kommer detta inte att innebära någon extra kostnad.

Se inslag från Mora på SVT-play

Värnamo Februari 2018

Ett mycket snabbt ingripande av personalen inom omsorgen efter larm om brand prisas av räddningstjänstens chef.  Det var runt klockan 23.40 på torsdagen som larmet om lägenhetsbrand kom. I bostaden bor en person som har ett så kallat trygghetslarm. I bostaden finns även en rökdetektor som är kopplad till trygghetslarmet. I de bostäder där det finns både trygghetslarm och rökdetektor och de aktiveras efter misstanke om brand så går larmet till trygghetscentrum i Malmö. Läs hela artikeln här.

Läs mer om vår rök- och brandvarnare Smoke.