Vi skiftar varumärke från CareTech till Doro

2015-10-23

Den 31 januari 2015 fullföljde Doro sitt förvärv av CareTech. CareTech är ett Doro-företag och ett naturligt steg i den processen är att byta varumärke från CareTech till Doro. CareTechs produkter och tjänster kommer att finnas under Doro Care i framtiden.

Vårt erbjudande vad det gäller säkra digitala trygghetslösningar för äldre och funktionshindrade kommer att vara intakt. Vår juridiska organisation är oförändrad och de befintliga avtalen kommer inte att påverkas av varumärkesskiftet. CareTechs personal består och era kontaktpersoner kommer att vara desamma även i framtiden.

CareTechs företagsprofil kommer att skifta till Doros. Rent visuellt kommer ni att möta Doro-logotypen och den gröna färgen istället för vår nuvarande orangea CareTech-profil. Vi kommer att få nya kontaktuppgifter, e-postadresser och websidor, men de nuvarande kommer att fungera under en övergångsperiod eftersom de dirigeras om.

Genom att vara en del av Doros organisation kan vi erbjuda ett bredare sortiment av trygghetslösningar. Vi har bättre resurser att utveckla nya trygghetsprodukter och -tjänster som gynnar kommunens brukare, d.v.s. äldre och funktionshindrade men även personal. Exempel på produkter är mobila trygghetslösningar, positionslarm och anpassade mobiltelefoner.

Varumärkesskiftet, CareTech till Doro och Doro Care sker vid årsskiftet 2015/2016.

För mer information, kontakta:
Peter Svensk, Vice VD och Nordenchef 010 482 90 00

 

 

Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat aktiebolag grundat 1974. De släppte sin banbrytande lättanvända mobiltelefon 2007 och är idag marknadsledande inom den kategorin. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i 30 länder över fem kontinenter. Det innefattar: mobiltelefoner, smarta enheter, applikationer och mjukvara, fasta telefoner, telecare och mobila hälsolösningar. Doro bryter barriärer för att möjliggöra tillägg av ny teknologi och har tilldelats ett flertal internationella priser för sin design och sina innovationer. Doros aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm exchange, Nordic List, Small Companies. Omsättningen år 2013 var 1 142,5 miljoner 2013. www.doro.com

CareTech
CareTech är ett företag inom trygghetslarmsbranschen. De är marknadsledande inom digitala trygghetslösningar och erbjuder kommuner kompletta, trygga och kvalitetssäkrade trygghetssystem för äldre och funktionshindrade. Deras smarta digitala produkter och tjänster ger brukare, personal och anhöriga stöd i de dagliga rutinerna så att god kvalitet, trygghet och effektivitet kan uppfyllas. CareTech grundades i Kalix 1990 och har ca 100 anställda. Det är ett internationellt företag med kontor i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och har ett helägt dotterbolag i Tyskland samt ett flertal samarbetspartners i Europa och Australien.